Va entrar i sabia que allà estaria bé; era el seu racó,
el seu domini...
Tot eren preguntes. Massa informació,
i molt complexa, per
entendre-la en un moment.
Difícil d’acceptar que realment hi havia un problema.
Em diuen que no sóc tonta però no puc fer les coses
que fan els altres.
Els meus amics se’n riuen de mi.
Per què haig d’anar a la classe amb els tontos?
Jo no ho sóc!
A més, la mare diu que no n’hi ha, de tontos...
DISLÈXIA? Però, què és això?
I, tot pensant, es va quedar adormida.
Sens dubte, són molts els nens que es fan grans massa ràpid.

18.00€